Opoczno

Środa/23.1.2019
|Fernandy, Jana, Rajmundy
1.jpg
Edukacja ekologiczna 2010
13-04-2012
 
 
 
 
Wyślij link mailem


spow
znak2
„Woda – niezwykła ciecz – program edukacji ekologicznej 2010 powiatu opoczyńskiego”


W tym roku już po raz czwarty Powiat Opoczyński wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o przyznanie dotacji na zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej. Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął uchwałę o przyznaniu dotacji w wysokości 80 320,00 zł na zadanie pod nazwą „Woda – niezwykła ciecz – program edukacji ekologicznej 2010 powiatu opoczyńskiego”. Koszt realizacji całego programu wynosi 115 450,00 zł, udział własny PO to 35 130,00 zł.
Poprzez opracowanie własnych zdań w organizację programu edukacji ekologicznej 2010 powiatu opoczyńskiego, zaangażowały się następujące placówki:

 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Opocznie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie,
 - Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, -
 - Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym,
 - Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie,

Bezpośrednimi uczestnikami programu będzie ok. 8 000 uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz ok. 50 nauczycieli (przyrody, geografii i biologii), potencjalnymi odbiorcami – wszyscy mieszkańcy powiatu opoczyńskiego (ok. 60 tys. osób).
W ramach programu przeprowadzonych zostanie 5 konkursów ekologicznych adresowanych do 17 gimnazjów, 5 szkół ponadgimnazjalnych i 1 szkoły specjalnej:

 - Turniej wiedzy ekologicznej: EKOCHEM’2010 – IV edycja,
 - konkurs na prezentację multimedialną „Monografie wybranych zbiorników wodnych Powiatu Opoczyńskiego”
 - konkurs fotograficzny „Woda wokół nas”,
- test wiedzy o wpływie kopalni i pozyskiwania węgla metodą odkrywkową na stan wód gruntowych,
- konkurs fotograficzny „Środowisko w Obiektywie” – IV edycja /efektem, którego będzie wystawa fotograficzna/.
 Współorganizatorzy zadania planują organizację 5 wycieczek ekologicznych:
- Tama Zalewu Sulejowskiego – Niebieskie Źródła – Rzeka Pilica /Smardzewice - Tomaszów Mazowiecki – Spała - Inowłódz/,
- Autokarowa: Zalew Wąglanka i Zalew Sulejowski /Miedzna, Zarzęcin/ i piesza: Jez. Drzewieckie,
- Zakłady przemysłowe Ceramiki Paradyż i Huty Szkła Euroglas /Tomaszów Mazowiecki, Niewiadów/
- Kopalnia Węgla Brunatnego /Bełchatów/.
W ramach programu wydany zostanie album z pracami konkursowymi „Woda wokół nas”, zdjęciami z konkursu „Środowisko w obiektywie” i innymi materiałami ekologicznymi.
W ramach realizacji zadania planowany jest zakup:

- 79 książek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej,
- 126 pomocy dydaktycznych /wizualizery, tablica interaktywna, projektor, rzutniki multimedialne, ekrany ze statywami, akwaria wraz z wyposażeniem, mikroskopy, walizki „Ecolabox”, zestaw do badania wody, lupy, lornetki, kompasy, mapy topograficzne i topograficzno – turystyczne, plansze interaktywne, foliogramy, filmy ekologiczne, preparaty mikroskopowe, oprogramowanie do stacji METEO/,
- 11 środków trwałych /aparaty fotograficzne, obiektyw, statyw do aparatu, statyw do kamery, kamera cyfrowa, telewizor LED 46 cal, nagrywarka DVD, pamięci USB/.
Utworzony zostanie przyszkolny ogródek dydaktyczny i uzupełnione nasadzenia w dwóch ogródkach, które zostały utworzone w poprzednich latach (łącznie ok. 750 szt. rośli, ponadto: ziemia, kora, nawóz, uzupełnienie ogrodzenia). W nowoutworzonym ogródku umieszczonych zostanie 40 szt. aluminiowych tabliczek do oznaczania części ogrodu i gatunku roślin i 40 etykiet wodoodpornych do tych tabliczek oraz albuminowa dwuczęściowa tablica informacyjna.
        Realizacja wszystkich wyżej wymienionych przedsięwzięć pozwoli na osiągnięcie wielu efektów ekologicznych. Celem programu jest między innymi:

- podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- poznawanie przyrody najbliższej okolicy oraz innych atrakcyjnych przyrodniczo terenów Polski,
- dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku na skutek działalności człowieka,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
- stworzenie materiałów edukacyjnych i promujących walory przyrodniczo – krajobrazowe powiatu opoczyńskiego,
- budowanie więzi emocjonalnej z małą ojczyzną.

 
 
 
 
Wyślij link mailem