Opoczno

Piątek/16.11.2018
|Edmunda, Marii, Marka
3.JPG
Zarząd powiatu
19-12-2016
 
 
 
 
Wyślij link mailem


Zarząd Powiatu w Opocznie 

Józef Róg - Starosta
Marcin Baranowski - Wicestarosta

Członkowie Zarządu

Bogdan Kubiszewski
Marek Sarwa
Sławomir Jakóbczyk
 

 

 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. W skład Zarządu Powiatu wchodzą Starosta jako Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
  • przygotowanie projektów uchwał Rady,
  • wykonywanie uchwał Rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


 
 
 
 
Wyślij link mailem