Opoczno

Środa/23.1.2019
|Fernandy, Jana, Rajmundy
2.jpg
Gen. Stanisław Burza - Karliński ps. "Burza"
12-04-2012
 
 
 
 
Wyślij link mailem

3


Gen. Stanisław Burza - Karliński ps. "Burza" urodził się w 1921 roku w Dąbrowie k. Ręczna w rodzinie chłopskiej. Kadet Wojskowej Szkoły Zawodowej dla Małoletnich w Śremie. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. Uciekł z niewoli sowieckiej i rozpoczął działalność konspiracyjną.  Był twórcą i dowódcą Oddziału Partyzanckiego "Burza"Armii Krajowej. Walczył w 25 p.p. AK. Był cenionym i lubianym przez podwładnych dowódcą. W lutym 1945 otrzymał podziękowania za pomoc Armii Czerwonej w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Nie splamił jednak honoru polskiego żołnierza i odmówił współpracy z komunistami na narzuconych warunkach. Ścigany przez NKWD powrócił do lasu. Został dowódcą oddziału złożonego z akowców - uciekinierów przed prześladowaniami z regionu piotrkowskiego, opoczyńskiego i koneckiego. W dniu 8 lipca 1945 roku dowodził największą bitwą polskich partyzantów z Armią Czerwoną pod Majkowicami nad Pilicą.  Później był zastępcą Obszaru Pomorskiego organizacji "WiN". Więziony w okresie stalinowskim, a później represjonowany. Następnie aktywnie działał w różnych organizacjach społecznych, kombatanckich oraz w Kongresie Polonii Kanadyjskiej.

Od 2007 roku Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego. Od sierpnia 2007 roku w stopniu generała brygady.

Odznaczony wieloma odznaczeniami w tym Krzyżem Walecznych i orderem Virtuti Militari.

Stanisław Burza - Karliński jest autorem książki pt. "W burzy dziejowej. Wspomnienia 1939-45".

 

 

 

 
 
 
 
 
Wyślij link mailem