Opoczno

Środa/23.1.2019
|Fernandy, Jana, Rajmundy
2.jpg
Edukacja ekologiczna 2008
13-04-2012
 
 
 
 
Wyślij link mailem
PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 2008 POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
„ZIEMIA WIZYTÓWKĄ CZŁOWIEKA”W związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotacji na zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej 2008 powiatu opoczyńskiego, rozpoczęła się jego realizacja pod hasłem „Ziemia wizytówką człowieka”. Łączna kwota przeznaczona na tegoroczny program wynosi 84 730,00 zł, z czego 57 300,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi a 27 430,000 zł to udział własny Starostwa Powiatowego w Opocznie.
Poprzez opracowanie własnych zdań w organizację programu edukacji ekologicznej 2008 powiatu opoczyńskiego, zaangażowały się następujące placówki:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie,
3. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy,
5. Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym,
6. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie,
7. Powiatowy Ośrodek Metodyczny i Kształcenia Ustawicznego w Opocznie.

W ramach programu organizowane będą następujące zadania:
1. Turniej wiedzy ekologicznej EKOCHEM 2008,
2. Szkolny konkurs na prezentację multimedialną / stronę internetową "Pomniki przyrody powiatu opoczyńskiego",
3. Ogródek szkolny "W moim małym ogródeczku" i wycieczka do Parku Jurajskiego w Bełdowie;
4. Warsztaty plenerowe i konkursy ekologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Wpływ działalności człowieka na ekosystem dorzecza",
5. Ekologiczna ścieżka edukacyjna w zabytkowym parku,
6. Ekologiczna wycieczka krajoznawcza i konkurs fotograficzny "Środowisko bliżej nas",
7. Konkurs plastyczny "Opoczyńska przyroda pędzlem i dłutem utrwalona" i przyrodniczo - fotograficzny "Poznajemy osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego” oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli i konkurs na scenariusz zajęć terenowych "Z przyrodą za pan brat".

Program edukacji ekologicznej 2008 powiatu opoczyńskiego adresowany jest do przedszkolaków, uczniów wszystkich typów szkół oraz nauczycieli. Celem programu jest między innymi:
- podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- poznawanie przyrody najbliższej okolicy oraz innych atrakcyjnych przyrodniczo terenów Polski jak również prahistorycznych gatunki flory i fauny,
- wykształcenie nawyku monitorowania stanu środowiska przyrodniczego.
- dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku na skutek działalności człowieka,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
- stworzenie materiałów edukacyjnych i promujących walorów przyrodniczo – krajobrazowe powiatu opoczyńskiego,
- budowanie więzi emocjonalnej z małą ojczyzną. 
 
 
 
Wyślij link mailem