Opoczno

Wtorek/18.12.2018
|Bogusława, Gracjana, Laury
3.JPG
Działalność i kompetencje
12-04-2012
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

 

 

            1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. Nr 121 z 2007 roku, poz.842).

 

            2. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. z  2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn.zm.).

 

            3. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.).

 

            4. Ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
(Dz. U. Nr 16, poz.145 z późn. zm.).

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie realizuje, nałożone na Inspekcję Weterynaryjną, zadania ustawowe z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Zadania te realizowane są w szczególności poprzez:

1)      zwalczanie:

a)      chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie
i likwidowanie ognisk tych chorób,

b)     chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby:

-  obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny – 72 obserwacje;

2)      monitorowanie zakażeń zwierząt;

-  Gruźlica bydła – 7 283 szt.

-  Bruceloza bydła – 6 094 szt.

-  Enzootyczna białaczka bydła 5 458 szt.

-  Klasyczny pomór świń – 15 szt.

-  Pryszczyca bydło – 10 szt.

-  Choroba pęcherzykowa świń – 10 szt.

-  Leptospiroza – świnie – 15 szt.

-  Choroba Aujeszky'ego – świnie 15 szt.

-  BSE – 522 prób

-  Bruceloza – owce – 221 szt.

-  Monitoring podjęcia szczepionki przez lisy wolnożyjące – 83 szt.

-  HPAI – 10 szt.

-  IHN/VHS - 2

 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań w kierunku enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła i owiec oraz gruźlicy bydła uznajemy teren powiatu opoczyńskiego za wolny od ww. chorób.

 

3)      badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego 66 331 szt.

4)      przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5)      sprawowanie nadzoru nad:

a)      bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej - 540 .

b)     wprowadzaniu na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

c)      wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt:

-  Krajowy Monitoring Środków Żywienia Zwierząt – 40 prób,

-  kontrola gospodarstw w zakresie stosowania środków żywienia zwierząt – 768 kontroli

d)     zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego - 22 kontroli,

e)      przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt - 768  kontroli,

f)       przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt – kontroli- 568

g)      przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie - 768 kontroli;

6)      prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt,
w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt    107

7)      prowadzenie wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej, tj

-  o występujących chorobach zakaźnych i zaraźliwych zwierząt,

-  o przemieszczaniu zwierząt,

-  o przesyłkach produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

W rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie znajdują się następujące podmioty, prowadzące działalność nadzorowaną:

-         zakłady przetwórstwa mięsa czerwonego – 10,

-         zakład przetwórstwa dziczyzny – 1,

-         punkty odbioru mleka - 108

-         punkty kopulacyjne – 13,

-         punkty unasienniania – 6,

-         skup zwierząt - 9,

-         pośrednictwo w obrocie zwierząt – 9,

-         fermy zwierząt futerkowych – 2,

-         fermy drobiu – 4,

-         środki transportu zwierząt – 8,

-         zarobkowy przewóz zwierząt – 8,

-         zbiornica zwłok – 1,

-         hodowla zwierząt akwakultury – 5,

-         punkty obrotu środkami żywienia zwierząt – 26.

 

W wyniku działań prowadzonych przez inspektorów tutejszego Inspektoratu nastąpiła poprawa warunków sanitarno – weterynaryjnych w nadzorowanych podmiotach we wszystkich działach, zarówno w zakresie produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego jak i utrzymania, skupu i transportu zwierząt.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie wydaje decyzje określające status zdrowotny stad bydła, celem ubiegania się o uznanie terenu powiatu opoczyńskiego za urzędowo wolny od enzootycznej białaczki bydła. Wydano ponad 4000 ww. decyzji na 7368 stad bydła w powiecie opoczyńskim.

Decyzje wydawane są na wniosek rolnika. Do złożenia wniosku niezbędne są :

-         dane osobowe,

-         nr siedziby stada,

-         potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kasie siedziby Urzędu Miejskiego w Opocznie w wysokości 30 zł.

-         zaświadczenie z  BP ARiMR w Opocznie o historii spójności zwierząt w stadzie.

 

Rolnik – posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia urodzenia, kupna, sprzedaży, padnięcia bydła w ciągu 7 dnia od zdarzenia, świń – w ciągu 30 dni ( najpóźniej 1 dzień przed opuszczeniem gospodarstwa ).

Bydło musi posiadać paszport, 2 kolczyki, świnie – tatuaż z numerem gospodarstwa lub kolczyk.

 

W okresie od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej tj. od 01.05.2004r. do 31.12.2006r. gospodarstwa produkujące mleko do przerobu na żywność zostały poddane weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów sanitarno – weterynaryjnych. Gospodarstwa, które je spełniły, otrzymały stosowne zaświadczenia. Wyżej wymienione warunki dotyczą:

-         stanu utrzymania obory,

-         miejsca do udoju,

-         pomieszczenia do przelewania, schładzania i przechowywania mleka – zlewni,

-         warunków udoju i higieny w gospodarstwie mlecznym.

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.