Opoczno

Niedziela/20.1.2019
|Fabioli, Miły, Sebastiana
3.JPG
Rodzina w potrzebie - krótki poradnik
15-10-2013
 
 
 
 
Wyślij link mailem
 

ALKOHOLIZM

Jeśli chcesz uzyskać pomoc i wsparcie zgłoś się do:

- Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

            tel. (44) 754-38-47

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   działająca przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

            ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

            tel. (44) 736-31-42

- Stowarzyszenie OPOKA

            Ul. Rolna 6, 26-300 Opoczno

            tel. (44) 754-30-44

 

NARKOMANIA

Jeśli chcesz uzyskać pomoc i wsparcie zgłoś się do:

- Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

            tel. (44) 754-38-47

- Stowarzyszenie OPOKA

            Ul. Rolna 6, 26-300 Opoczno

            tel. (44) 754-30-44

 
BEZDOMNOŚĆ i UBÓSTWO

Jeśli chcesz uzyskać pomoc i wsparcie zgłoś się właściwego miejscu zamieszkania ośrodka opieki społecznej:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Opocznie

            Ul. Kopernika 3, 26-300 Opoczno

            Tel. (44) 755-24-93

- Miejsko-Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Drzewicy

            Ul. Staszica 1, 26-340 Drzewica

            Tel. (48) 375-79-84

- GminnyOśrodek Opieki Społecznej w Paradyżu

            Ul. Opoczyńska 7, 26-333 Paradyż

            Tel. (44) 758-40-16

- GminnyOśrodek Opieki Społecznej w Mniszkowie

            Ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków

            Tel. (44) 756-15-76

- GminnyOśrodek Opieki Społecznej w Sławnie

            26-332 Sławno

            Tel. (44) 755-18-54

- GminnyOśrodek Opieki Społecznej w Białaczowie

            Ul. Szkolna 37, 26-307 Białaczów

            Tel. (44) 758-14-94

- GminnyOśrodek Opieki Społecznej w Poświętnem

            Ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

            Tel. (44) 756-40-61

- GminnyOśrodek Opieki Społecznej w Żarnowie

            Ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów

            Tel. (44) 757-70-36

 

 PRZEMOC W RODZINIE

Jeśli chcesz uzyskać pomoc i wsparcie zgłoś się do:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

            Ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno

            Tel. (44) 736-14-64

- Komenda Powiatowa Policji

            Ul. Mickiewicza 5

            Tel. (44) 755-35-68

 

- Ośrodki Opieki Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania

 

Jeśli chcesz uzyskać pomoc w problemach dotyczących kryzysów w rodzinie skontaktuj się z:

- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy PCPR

           

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Jeśli chcesz uzyskać pomoc i wsparcie zgłoś się do:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno

            Tel. (44) 736-14-64

 

- Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych

            Ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

            Tel. (44) 736-15-09

 

- Powiatowy Urząd Pracy (rehabilitacja zawodowa)

            Ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno

            Tel. (44) 736-14-48

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem