Opoczno

Piątek/22.6.2018
|Pauliny, Sabiny, Tomasza
1.jpg
Powiatowa Rada Zatrudnienia
21-01-2014
 
 
 
 
Wyślij link mailem
grafika

W dniu 17 stycznia 2014 r., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie odbyło się pierwsze w 2014 roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opocznie, które prowadził Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Pan Józef Róg, Wicestarosta Opoczyński. W spotkaniu wziął udział Starosta Opoczyński, Pan Marek Ksyta.

Porządek posiedzenia obejmował następujące tematy:

1.Omówienie sytuacji na rynku pracy w Powiecie Opoczyńskim oraz pozytywna ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2013 roku.

2.Rola samorządów gminnych w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2013 roku.

3.Prace społecznie użyteczne jako narzędzie aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

4.Zaopiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia:

a) propozycji podziału środków Funduszu Pracy w 2014 r.,

b) kierunków szkoleń grupowych w 2014 r.,

c) regulaminów dotyczących realizacji zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

5. Zaopiniowanie kryteriów i zasad realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie usług i instrumentów rynku pracy w 2014 r.

6. Informacja o pracodawcach i osobach, z którymi w roku 2013 zawarte zostały umowy.

Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała: sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz ocenę racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy za 2013 rok, podział środków Funduszu Pracy na rok 2014, kierunki szkoleń grupowych planowanych do realizacji w 2014 roku, regulaminy dotyczące realizacji zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, a także kryteria i zasady realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie usług i instrumentów rynku pracy w 2014 roku.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie Rada pozytywnie zaopiniowała propozycje utworzenia nowych kierunków kształcenia w następujących zawodach:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży: kelner,

- Technikum dla młodzieży: technik handlowiec, technik turystyki wiejskiej,

- Szkoła Policealna dla dorosłych: technik rachunkowości, technik usług kosmetycznych, technik turystyki wiejskiej oraz florysta.

Starosta Opoczyński Marek Ksyta podkreślił, że na wysokim poziomie 99,88% został osiągnięty wskaźnik wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w 2013 roku. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Rudalski, wójt Gminy Paradyż, wyraził podziękowanie dla dyrekcji oraz pracowników Urzędu Pracy za zaangażowanie w pozyskiwaniu środków.

W trakcie posiedzenia przedstawiona została rola samorządów gminnych w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2013 roku. Dzięki zaangażowaniu i aktywności samorządów gminnych zostało utworzonych łącznie 321 miejsc, w tym w ramach prac interwencyjnych – 99 miejsc (w tej formie uczestniczyły gminy: Białaczów, Drzewica, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów), roboty publiczne - 146 miejsc (wszystkie gminy powiatu opoczyńskiego), staże – 64 miejsca (gmina Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów) oraz prace społecznie użyteczne - 12 miejsc (Urząd Gminy w Paradyżu, który jako jedyny od 2010 roku aktywizuje osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych). Pani Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie podziękowała samorządom gminnym za udział i partnerstwo przy realizacji programów.

W trakcie posiedzenia zostały przedstawione również zasady Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku. Najistotniejszymi kryteriami przy rozpatrywaniu wniosków będzie uzyskiwanie jak najwyższego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej i wokół tego zagadnienia wywiązała się dyskusja. Pan Janusz Reszelewski, Burmistrz Drzewicy słusznie zauważył, że warunkiem realizacji wielu projektów jest efektywność zatrudnieniowa. Ponadto Pan Janusz Ciesielski, wójt Gminy Mniszków zaznaczył, że od samorządów gminnym nie można wymagać efektywności zatrudnieniowej. Gminy nie są przedsiębiorcami i nie tworzą miejsc pracy. Jak dodał Pan Wojciech Rudalski, wójt Gminy Paradyż realizowanie wymogów efektywności zatrudnieniowej, m.in. po odbywaniu staży, robót publicznych, prac interwencyjnych, stanowi to znaczne obciążenie dla budżetu niewielkich gmin, które wykazują się efektywnością zatrudnieniową. Starosta Marek Ksyta poinformował, że sprawa efektywności jest poruszana na każdym Konwencie Powiatów. Nie jednokrotnie zapytania były kierowane do Ministra Pracy. Niestety bez efektów. Ministerstwo wymaga efektywności. Pan Jan Wieruszewski Burmistrz Opoczna zwrócił się z pytaniem, czy umowy z wszystkimi samorządami zawierane są na takich samych warunkach. Pan Mieczysław Koćmiel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie odnosząc się do zapytania wyjaśnił, że zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy opracowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązują zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym.

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.