Opoczno

Wtorek/18.9.2018
|Ireny, Irminy, Stanisława
3.JPG
Informacja o sytuacji na rynku pracy
05-10-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem
grafika

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie zmniejszyła się o 74 osoby w stosunku do końca sierpnia 2017 r. i wyniosła na koniec września 2017 roku 1.761 osób. Kobiety stanowiły 58,72% (1.034 kobiety), natomiast zamieszkali na wsi 66,04% (1.163 osoby) ogólnej liczby bezrobotnych. 

Stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2017 roku wyniosła w powiecie opoczyńskim 6,2%, w województwie łódzkim 7,3%, a w kraju 7,0%. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w sierpniu 2017 roku była niższa od stopy wojewódzkiej o 1,1% oraz o 0,8% od krajowej stopy bezrobocia.

We wrześniu 2017 r. do rejestru bezrobotnych napłynęło 407 osób. Po raz kolejny zarejestrowało się 331 osób bezrobotnych (81,33% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych), natomiast po raz pierwszy 76 osób (18,67%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 481 osób, w tym 305 osób z tytułu podjęcia pracy (63,41% wyłączeń z ewidencji).

W miesiącu wrześniu 2017 r. urząd pracy pozyskał 135 ofert pracy.

Obecnie urząd realizuje dwa projekty finansowane ze środków Funduszy Europejskich: 

1. Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)" (Poddziałanie 1.1.2), realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

2. Projekt „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII „ Zatrudnienie", Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

 

Ponadto urząd realizuje 5 programów dodatkowych (finansowane z pozyskanych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej):

1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus.

2. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób będących dłużnikami alimentacyjnymi zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.

3. Program Regionalny 2017 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat". W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia: wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, szkolenia, staże, prace interwencyjne.

4. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

5. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

 

Planowane środki finansowe przeznaczane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie na zatrudnienie, aktywizację osób bezrobotnych oraz realizację innych zadań przewidzianych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynoszą w 2017 roku 12 027 500,- zł. (w tym 362 900,- zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Do końca września 2017 roku 1.304 osoby zostały wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w ramach środków finansowych Funduszu Pracy i Funduszy Europejskich. Z zatrudnionych i zaktywizowanych do końca września 2017 r. bezrobotnych największą liczbę osób - 352 osoby skierowano do odbywania staży, 289 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 227 bezrobotnych zostało skierowanych do pracy w ramach robót publicznych, 91 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy) a 96 osó

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.