Opoczno

Czwartek/18.1.2018
|Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
1.jpg
Informacja o sytuacji na rynku pracy
08-12-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem
grafika

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie zwiększyła się o 63 osoby w stosunku do końca października 2017 r. i wyniosła na koniec listopada 2017 roku 1.861 osób. Kobiety stanowiły 58,62% (1.091 kobiet), natomiast zamieszkali na wsi 66,20% (1.232 osoby) ogólnej liczby bezrobotnych.

Stopa bezrobocia na koniec października 2017 roku wyniosła w powiecie opoczyńskim 6,1%, w województwie łódzkim 6,8%, a w kraju 6,6%. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w październiku 2017 roku była niższa od stopy wojewódzkiej o 0,7% oraz o 0,5% od krajowej stopy bezrobocia.

W listopadzie 2017 r. do rejestru bezrobotnych napłynęło 398 osób. Po raz kolejny zarejestrowało się 337 osób bezrobotnych (84,67% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych), natomiast po raz pierwszy 61 osób (15,33%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 335 osób, w tym 197 osób z tytułu podjęcia pracy (58,81% wyłączeń z ewidencji).

W miesiącu listopadzie 2017 r. urząd pracy pozyskał 203 oferty pracy. 

Obecnie urząd realizuje dwa projekty finansowane ze środków Funduszy Europejskich:

1. Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)" (Poddziałanie 1.1.2), realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

2. Projekt „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII „ Zatrudnienie", Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Ponadto urząd realizuje 5 programów dodatkowych (finansowane z pozyskanych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej): 

1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus.

2. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób będących dłużnikami alimentacyjnymi zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.

3. Program Regionalny 2017 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat". W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia: wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, szkolenia, staże, prace interwencyjne.

4. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

5. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Planowane środki finansowe przeznaczane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie na zatrudnienie, aktywizację osób bezrobotnych oraz realizację innych zadań przewidzianych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynoszą w 2017 roku 12 027 500,- zł. (w tym 362 900,- zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Do końca listopada 2017 roku 1.432 osoby zostały wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w ramach środków finansowych Funduszu Pracy i Funduszy Europejskich. Z zatrudnionych i zaktywizowanych do końca listopada 2017 r. bezrobotnych największą liczbę osób - 353 osoby skierowano do odbywania staży, 304 osoby podjęły pracę w ramach prac interwencyjnych, 239 bezrobotnych zostało skierowanych do pracy w ramach robót publicznych, 107 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy) a 124 osoby do 30 roku życia zostały zatrudnione w ramach refundacji części wynagrodzenia.

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.