Opoczno

Piątek/22.6.2018
|Pauliny, Sabiny, Tomasza
2.jpg
Konkurs z zakresu rehabilitacji
27-04-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

UCHWAŁA NR 102/339/17 ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO Z DNIA 26.04.2017 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.), art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.), art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1945), § 7 pkt 6 Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok., stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/156/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok, Uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację,

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

§ 2. Zasady i warunki konkursu, o którym mowa w § 1 punkt 1 zostały określone w treści ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - Józef Róg ………………………………………………

Wicestarosta - Marcin Baranowski …………………………………………….

Członek Zarządu - Bogdan Kubiszewski ……………………………………………….

Członek Zarządu - Marek Sarwa ……………………………………………….

Członek Zarządu - Sławomir Jakóbczyk ……………………………………………….

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.